HR_Naslovnica

PočetakReferenceTehnološki elaborati

Reference tehnoloških elaborata

  • ELABORAT SUSTAVA VENTILACIJE POSTROJENJA ZA PLASTIFIKACIJU SA KORIŠTENJEM UNP, Proizvodni pogon Tromont Čaporice
  • ELABORAT SUSTAVA VENTILACIJE PUNIONICE BATERIJA ELEKTRO VILJUŠKARA, Skladište Vindija Dugopolje
  • ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA CUPOV-a „DELTA“ RIJEKA, Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijskog sustava Grada Rijeke
  • ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA UPOV-a VELA LUKA, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijskog sustava Vela Luka - Korčula
  • ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA GLAVNE CRPNE STANICE VELA LUKA, Glavna crpna stanica kanalizacijskog sustava Vela Luka - Korčula
  • ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA TEHNOLOŠKOG TUNELA FAZE 1. CUPOV-a OPATIJA, Faza 1 Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijskog sustava Grada Opatije
  • ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA CRPNIH STANICA U SKLOPU PROJEKTA „EKO KAŠTELANSKI ZALJEV“, 19 crpnih stanica u sklopu 1. Faze kanalizacijskog sustava Kaštela - Trogir
  • ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA CRPNE STANICE BALUNI, Crpna stanica kanalizacijskog podsustava Grada Splita
  • ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA CRPNE STANICE POLJUD, Crpna stanica kanalizacijskog podsustava Grada Splita

 

Detaljna lista referenci je dostupna na zahtjev.