HR_Naslovnica

PočetakUslugeProjektiranje

Projektiranje

Inženjeri tvrtke ROTERM d.o.o. su ovlašteni od strane Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji RH) za pružanje projektantskih usluga.

Naše projektantske usluge u graditeljstvu se kreću u rasponu od termo-tehničkih sustava i instalacija, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, bazenskih sustava do svih električnih i ostalih instalacija, sa naglaskom na:

 • Sustave bazirane na korištenju obnovljivih izvora energije (solarni sustavi, geotermalni i geološki sustavi, sustavi za iskorištavanje podzemne i morske vode)
 • Plinske instalacije (zemni plin, UNP i distribucijski plinski sustavi)
 • Sustave grijanja, klimatizacije i ventilacije svih vrsta objekata, uključujući i brodove
 • Sustave klimatizacije prostora posebne namjene (bolnički i medicinski prostori sa posebnim zahtjevima, galerijski prostori, laboratoriji specijalne namjene, itd.)
 • Bazenska tehnika
 • Hidrantske mreže
 • Vodovodni i kanalizacijski sustavi
 • Sustavi za pročišćavanje otpadnih voda

Na poljima industrijskog i tehnološkog projektiranja možemo izdvojiti:

 • Termo-energetske sustave u sklopu industrijskih postrojenja
 • Sustave tehnološkog hlađenja i grijanja
 • Parni sustavi
 • Pneumatske sustave
 • Instalacije razvoda industrijskih medija (plinovi, masti i ulja za podmazivanje, pogonska hidraulika, itd.)
 • Specijalne industrijske zračne odsise
 • Sustave industrijskog otprašivanja (procesno-tehnološki dio i filtri)
 • Rashladne sustave (hladnjače)
 • Sustave za sušenje i ovlaživanje zraka
 • Instalacije benzinskih postaja
 • Sustave pripreme i obrade tehnološke vode

Naše projektantske reference su dostupne ovdje.